Z písmen z, t lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

zt (3)