Z písmen x, x lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

xx (20)