Z písmen x, t lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

tx (11)xt (11)