Z písmen x, i lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

ix (11)xi (11)