Z písmen u, t lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

tu (3)ut (3)