Z písmen u, s lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

us (3)