Z písmen u, p lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

up (3)