Z písmen u, m lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

mu (4)um (4)