Z písmen u, h lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

hu (4)uh (4)