Z písmen u, f lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

fu (7)uf (7)