Z písmen u, c lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

cu (4)uc (4)