Z písmen u, a lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

au (3)ua (3)