Z písmen t, i lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

it (2)ti (2)