Z písmen t, f lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

ft (6)tf (6)