Z písmen r, y, l, �, � lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

lyr (4)ryl (4)

2- písmenná slova  (2)

ly (3)ry (3)