Z písmen r, y, j, �, �, �, �, �, � lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (1)

ryj (5)

2- písmenná slova  (2)

jr (3)ry (3)