Z písmen r, e, y, u lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (2)

eury (6)reyu (6)

3- písmenná slova  (2)

eur (4)rey (4)

2- písmenná slova  (5)

er (2)eu (3)re (2)ru (3)ry (3)