Z písmen r, e, i, l lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (4)

lier (4)reil (4)reli (4)rile (4)

3- písmenná slova  (4)

erl (3)ire (3)lei (3)lir (3)

2- písmenná slova  (5)

er (2)ir (2)le (2)li (2)re (2)