Z písmen r, d, �, �, �, �, �, �, t lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (2)

dr (2)rt (2)