Z písmen o, s lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

os (2)