Z písmen o, e lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

oe (2)