Z písmen n, f lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

nf (6)