Z písmen j, e, l lze složit následující slova:

3- písmenná slova  (2)

jel (4)lej (4)

2- písmenná slova  (2)

je (3)le (2)