Z písmen h, g lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

hg (7)