Z písmen e, g lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

eg (6)