Z písmen c, i lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ci (3)