Z písmen �, �, l, i, a, s lze složit následující slova:

4- písmenná slova  (4)

ilsa (4)lisa (4)sali (4)sila (4)

3- písmenná slova  (7)

ail (3)ali (3)asi (3)isa (3)las (3)lis (3)sil (3)

2- písmenná slova  (8)

ai (2)al (2)as (2)is (2)la (2)li (2)si (2)sl (2)