Z písmen �, �, �, �, k, �, �, c, h lze složit následující slova:

2- písmenná slova  (1)

ch (4)