K článku

5 způsobů, jak zvětšit svou slovní zásobu – klíč k úspěchu v Scrabble

Jak si rozšířit svou slovní zásobu? Rozšiřování slovní zásoby a vyhrávání ve Scrabble. Jak být lepší ve Scrabble?

Scrabble je jako slovní hra nejvíce založena na tom, jak velkou slovní zásobou disponují jednotliví hráči. Právě díky ní jsou schopni přizpůsobit svou činnost situaci na herním plánu a hrát uvědoměle. Pokud mají širokou a různorodou slovní zásobu, jistě pro ně bude snadnější hrát a vyhrávat ve Scrabble.

A co dělat, pokud si nejsme naší slovní zásobou jistí? Jaké aktivity mohou pomoci s jejím rozšiřováním a tím se zároveň podílet na úspěších ve Scrabble?

Toto je několik praktických způsobů, jak zvětšit svou slovní zásobu a stát se mistrem Scrabble!

1. Především – číst, číst, a ještě jednou číst

Zdá se to být samozřejmé, ale opravdu neexistuje lepší způsob, jak rozšiřovat slovní zásobu než čtení. Především literaturu. I kdyby jen ty nejoblíbenější, zábavné knihy pro masového konzumenta. Dokonce i v nich se setkáme s mnoha slovy, která jsme dříve buď neznali, nebo jsme je neměli zaryté do paměti.

Samozřejmě literatura a rozmanité publikace s vyššími ambicemi budou účinnější, ale není třeba si s tím příliš lámat hlavu. Především si musíme vytvořit čtecí návyk. Slova si nejrychleji a nejpřirozeněji zapamatujeme, když je vidíme použité v kontextu. Proto také není až tolik důležité, co čteme, jen se snažit číst co nejvíce.

Časem se z toho u nás stane zvyk a poznávání nových slov a jejich kontextů se stane opravdovým potěšením. Pak nás bude už jen krok dělit od výrazného zlepšení svých dovedností ve Scrabble.

2. Používání slovníku a synonym

Když něco píšeme, nehraje roli, jestli jde o poznámku, zprávu nebo dokonce soukromou zprávu, vyplatí se nahlížet do slovníku. Neomezujme se jen na automatickou kontrolu pravopisu počítačem. Dobrý zvyk je pravidelně kontrolovat definice slov, která používáme, a jejich případná synonyma.

Díky tomu začne být naše každodenní komunikace efektivnější. Můžeme se také přesvědčit, že jisté věci můžeme (a dokonce bychom měli) říkat a psát jinak, než se nám zdálo. Získá tím jasnost našich vyjádření a jejich atraktivita pro příjemce.

A ve výsledku tím, že se slovům takto věnujeme, zvýšíme svou výkonnost ve Scrabble.

3. Časté používání nových slov

Když poznáme nové slovo, měli bychom si ho zafixovat v hlavě jeho používáním. Pokud to neuděláme, může se nám z ní rychle vykouřit. Proto se vyplatí vytyčovat si konkrétní výzvy. Snažit se třeba aspoň jednou denně použít nějaké nové slovo v rozhovoru, mailu nebo komunikaci na chatu. Samozřejmě, čím přirozeněji, tím lépe.

Dobré je také samostatně si opakovat slovo v hlavě nebo se zamyslet nad jeho původem. Použít lze i mnemotechnické pomůcky, kdy budeme hledat podobnosti mezi novým slovem a něčím, co už známe – a tak si ho lépe zapamatujeme.

4. Luštění křížovek

Křížovka je samozřejmě předchůdce Scrabble a luštění křížovek nám nepochybně může pomoci vyhrávat v této hře. Křížovky nás přirozeně přivedou k uchylování se ke zdrojům – slovníkům, definicím, encyklopediím. Tak si rozšiřujeme své znalosti a také – do značné míry – slovní zásobu.

Když vidíme slova v kontextu křížovek, bude pro nás také snadnější používat je během hraní Scrabble.

5. Přemýšlení nad původem slov

Zdálo by se, že sledování a přemýšlení nad etymologií slov je aktivita pro jazykovědce. Může být však fascinující a rozvíjejí pro každého z nás. Učí nás historii a to, jak jazyk funguje jako celek.

Při čtení o tom, odkud se vzala slova, která používáme, můžeme poznat jejich další významy a synonyma. Takovéto vědomosti nám jistě pomohou se zapamatováním nových slov a s jejich pozdějším použitím během hraní Scrabble.